Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimas Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ (TAR, 2020-09-16, Nr. 2020-19293; 2021-10-08, Nr. 2021-21168)
  • 2021-10-09 Galiojantis
    2020-09-17 Įsigalioja
    2020-09-16 Paskelbta
    2020-09-09 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2021 10 09

(TAR, 2021, Nr. 2021-21168)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL 2021–2030 METŲ NACIONALINIO PAŽANGOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 9 d. Nr. 998

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 15 straipsnio 3“dalimi ir įgyvendindama Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti 2021–2030 metų nacionalinį pažangos planą (pridedama).

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              SAULIUS SKVERNELIS

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                                VILIUS ŠAPOKA

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998

 

2021–2030 METŲ NACIONALINIS PAŽANGOS PLANAS

 

I SKYRIUS

ĮVADAS

 

2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas (toliau – Planas) rengiamas siekiant nustatyti pagrindinius ateinantį dešimtmetį valstybėje siekiamus pokyčius, užtikrinančius pažangą socialinėje, ekonominėje, aplinkos ir saugumo srityse. Planuojant pokyčius, atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptis ir teritorijos naudojimo funkcinius prioritetus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. XII

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.