Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2020 11 01

(TAR, 2020, Nr. 2020-12819)

 

INFOLEX PASTABA: 2020 05 28 įstatymu Nr. XIII-2987 (TAR, 2020, Nr. 2020-12819) nustatyta, kad:

– iki įstatymo Nr. XIII-2987 įsigaliojimo (2020 11 01) pradėtos skundų ar prašymų (pavyzdžiui, prašymų suteikti administracinę ar viešąją paslaugą) nagrinėjimo procedūros baigiamos vadovaujantis iki įstatymo Nr. XIII-2987 įsigaliojimo galiojusiomis nuostatomis, išskyrus atvejus, kai administracinio sprendimo priėmimo metu galiojančios nuostatos gerina asmens, pateikusio prašymą, arba asmens, dėl kurio galimai pažeistų teisių ar teisėtų interesų yra pradėta administracinė procedūra, padėtį;

– Vyriausybė, ministerijos ar savivaldybės institucijos peržiūri joms pavaldžioms ar atskaitingoms biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, valstybės ar savivaldybės įmonėms iki įstatymo Nr. XIII-2987 įsigaliojimo suteiktus viešojo administravimo įgaliojimus ir iki 2025 01 01 parengia reikiamų teisės aktų pakeitimus, kuriais iki įstatymo Nr. XIII-2987 įsigaliojimo vykdyti viešojo administravimo įgaliojimai būtų perduoti laikantis įstatyme Nr. XIII-2987 nustatytos tvarkos ir reikalavimų. Iki įsigalios viešojo administravimo įgaliojimų perdavimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai, viešojo administravimo įgaliojimai vykdomi vadovaujantis iki įstatymo Nr. XIII-2987 įsigaliojimo nustatyta tvarka;

– Valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose sudaromos valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisijos, į kurias taip pat įtraukiami toje valstybės ir savivaldybės institucijoje ar įstaigoje veikiančios pr

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Valstybės tarnybos teisė“:
Neringa Kučinskaitė
Vilnius. Kontaktai
Asta Jakštienė
Klaipėda. Kontaktai
Žeknienės, Žiužnienės ir partnerių advokatų kontora
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.