Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-2521 „Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 metų programos patvirtinimo“ (TAR, 2020-11-06, Nr. 2020-23411)
  • 2023-07-18 Negaliojantis
    2020-11-07 Įsigalioja
    2020-11-06 Paskelbta
    2020-11-06 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2023 07 17 įsakymu Nr. V-813 (nuo 2023 07 18)

(TAR, 2023, Nr. 2023-14680)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE 2020–2022 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2521

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu:

1. Tvirtinu Šakinę korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 metų programą (pridedama).

2. Rekomenduoju savivaldybėms ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pavaldžioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms dalyvauti įgyvendinant Šakinę korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 metų programą.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. V-1433 „Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015–2019 m. programos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Pasilieku įsakymo vykdymo kontrolę.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                       AURELIJUS VERYGA

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-2521

 

ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE 2020–2022 METŲ PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 metų programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.