Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo keturioliktojo skirsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 53-1448)
 • 1998-06-10 Galiojantis
  1998-06-10 Paskelbta
  1998-06-10 Įsigalioja
  1998-05-19 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREKYBINĖS LAIVYBOS ĮSTATYMO KETURIOLIKTOJO SKIRSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

1998 m. gegužės 19 d. Nr. VIII-750

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 101-2300)

 

1 straipsnis. Keturioliktojo skirsnio pakeitimas

Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo keturioliktąjį skirsnį pakeisti ir išdėstyti taip:

 

„KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS

LAIVO ĮKEITIMAS

 

78 straipsnis. Laivo įkeitimo tvarka

1. Laivai, įregistruoti Lietuvos Respublikos laivų registre ar laivų knygoje, įkeičiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos hipotekos bei šio įstatymo nustatyta tvarka.

2. Jeigu šiame įstatyme numatytos kitokios normos negu Lietuvos Respublikos hipotekos įstatyme, taikomos šio įstatymo nuostatos.

 

79 straipsnis. Laivo įkeitimas

1. Laivas įkeičiamas su visa laivo įranga ir priklausiniais, kurie reikalingi jo navigacijai ar kelionei ir yra laive įkeitimo sutarties sudarymo dieną. Įkeičiamo laivo įrenginiai ir priklausiniai turi būti nurodyti hipotekos lakšte, išskyrus tuos, kurie nėra laivo savininko nuosavybė.

2. Laivo hipoteka neapima laive esančio kuro, tepalų bei krovinio, priklausančių laivo savininkui ar kitam asmeniui.

3. Hipotekos lakšte laivo buvimo vieta hipotekos sudarymo momentu gali būti nenurodyta.

 

80 straipsnis. Laivo hipotekos registravimas

Prašymas įregistruoti, pakeisti ar baigti laivo hipoteką pateikiamas Klaipėdos miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriui.

 

81 straipsnis. Įkeisto laivo išregistravimas

1. Įkeistas laivas negali būti išregistruotas iš Lietuvos Respublikos laivų registro ar laivų knygos iki laivo hipo

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.