Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. D1-138 „Dėl Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos aprašo ir elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatų patvirtinimo“ (TAR, 2021-03-05, Nr. 2021-04672)
  • 2021-03-06 Galiojantis
    2021-03-06 Įsigalioja
    2021-03-05 Paskelbta
    2021-03-05 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ APŽIŪROS TVARKOS APRAŠO IR ELNINIŲ ŽVĖRIŲ ATRANKINĖS MEDŽIOKLĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 5 d. Nr. D1-138

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3 punktu,

tvirtinu pridedamus:

1. Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos aprašą.

2. Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatus.

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                            SIMONAS GENTVILAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. D1-138

 

MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ APŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos aprašas reglamentuoja medžioklės trofėjų apžiūros (toliau – apžiūra) organizavimą ir vykdymą. Apžiūros tikslas – pagal pateiktus teisėtai sumedžiotų (toliau – įgytų) elninių žvėrių trofėjus nustatyti, ar medžiojant šiuos žvėris laikomasi jų atrankos reikalavimų, nustatytų Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatais, kuriuos tvirtina aplinkos ministro (toliau – Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatai).

2. Apžiūra organizuojama ištisus metus pagal medžiotojų asociacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius (toliau – asociacija), nustatytą grafiką. Medžioklės trofėjus gali būti įvertintas ir apžiūros grafike nenumatytu laiku, jeigu Lietuvoje įgytą medžioklės trofėjų planuojama išvežti į užsienį ir medžioklės trofėjų apžiūros komisijos (toliau − komisija) gavo prašymą raštu įvertinti medžioklės trofėjų.

3. Apžiūrą atl

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.