Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 2 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1951)
 • 1999-07-09 Galiojantis
  1999-07-09 Paskelbta
  1999-07-09 Įsigalioja
  1999-06-22 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREKYBINĖS LAIVYBOS ĮSTATYMO 2 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

1999 m. birželio 22 d. Nr. VIII-1255

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 101-2300; 1998, Nr. 53-1448)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 24 dalimi:

„24. Laivo reisas – laivo kelionė iš vieno uosto į kitą nepaisant to, ar laivas veža krovinį ar keleivius, ar plaukia be jų. Į laivo reisą taip pat įskaitomas laikas, reikalingas uoste į laivą pakrauti ar iš jo iškrauti krovinį arba įlaipinti ar išlaipinti keleivius.“

2. Buvusias 24, 25 ir 26 dalis laikyti atitinkamai 25, 26 ir 27 dalimis.

 

2 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas ir papildymas

11 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Susisiekimo ministerija“ įrašyti žodžius „Susisiekimo ministerijos įgaliota institucija“, papildyti straipsnį nauja 2 dalimi, buvusias 2 ir 3 dalis laikyti atitinkamai 3 ir 4 dalimis, 3 dalies pirmajame sakinyje vietoj žodžio „radistu“ įrašyti žodį „radiooperatoriumi“, po žodžio „turintiems“ įrašyti žodį „galiojančius“, antrajame sakinyje po žodžių „Susisiekimo ministerija“ įrašyti žodžius „vadovaudamasi 1978 m. tarptautine jūrininkų mokymo, diplomavimo ir budėjimo normų konvencija (1995 m. jos pataisomis)“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

11 straipsnis. Laivo įgulos sudėtis

1. Minimalią laivo įgulos sudėtį, kuriai esant laivui leidžiama išplaukti į jūrą, nustato Susisiekimo ministerijos įgaliota institucija. Už tinkamą laivo įgulos komplektavimą atsako laivo valdytojas.

2. Laivo įgulą (įskaitant laivo kapitoną ir vyriausiąjį mechaniką) tur

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.