Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
224-1 str. | Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2023-06-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-06-14
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 2241 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas

  KEISTA:

  1. 2013 12 19 įstatymu Nr. XII-702 (nuo 2014 01 08)

  (Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-00068)

  2. 2016 06 30 įstatymu Nr. XII-2554 (nuo 2016 07 14)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-20291)

  3. 2020 11 05 įstatymu Nr. XIII-3350 (nuo 2020 11 19)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-24234)

   

  1. Šio skyriaus 214, 215 straipsniuose nurodyta elektroninė mokėjimo priemonė yra apsaugotas materialus ar nematerialus įrenginys, daiktas ar duomenys arba jų derinys, leidžiantys tiesiogiai arba kartu atliekant vieną ar daugiau procedūrų jų turėtojui ar naudotojui inicijuoti ar atlikti finansinę operaciją, įskaitant operacijas, inicijuojamas ar atliekamas elektroniniais pinigais ar virtualiąja valiuta.

  2. Šio skyriaus 216 straipsnyje nurodytas nusikalstamu būdu gautas turtas yra tiesiogiai ar netiesiogiai iš nusikalstamos veikos gautas bet kokio pavidalo turtas.

  3. Šiame skyriuje nurodyta turtinė žala, turtinė nauda yra didelė, kai jos dydis viršija 400 MGL dydžio sumą, bet neviršija 900 MGL dydžio sumos, labai didelė, kai jos dydis viršija 900 MGL dydžio sumą.

  KEISTA:

  2023 04 27 įstatymu Nr. XIV-1925 (nuo 2023 06 01)

  (TAR, 2023, Nr. 2023-08475)

   

  4. Šio skyriaus 217 straipsnyje nurodyta viešai neatskleista informacija suprantama taip, kaip ji apibrėžta 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB 7 straipsnio 1–4 dalyse, ir gali būti viešai atskleidžiama tik šio reglamento 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

  5. Šio skyriaus 218 straipsnyje nurodytos finansinės priemonės apima ir su finansinėmis priemonėmis susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartis, kurios suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 596/2014 3 straipsnio 1 dalies 15 punkte.

  6. Šio skyriaus 218 straipsnyje nurodytas lyginamasis indeksas suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 596/2014 3 straipsnio 1 dalies 29 punkte.

   

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.