Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
225 str. | Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2017-06-03
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-06-14
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 225 straipsnis. Kyšininkavimas

  KEISTA:

  1. 2011 06 21 įstatymu Nr. XI-1472 (nuo 2011 07 05)

  (Žin., 2011, Nr. 81-3959)

  2. 2016 11 10 įstatymu Nr. XII-2780 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26876)

   

  1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,

  baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

  2. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,

  baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

  3. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,

  baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

  4. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

  baudžiamas bauda arba areštu.

  5. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo atsako pagal šį kodeksą už pažadą ar susitarimą priimti kyšį arba reikalavimą ar provokavimą duoti kyšį, arba kyšio priėmimą tiek už konkretų veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, tiek ir už išimtinę padėtį ar palankumą.

  KEISTA:

  2017 06 01 įstatymu Nr. XIII-391 (nuo 2017 06 03)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-09472)

   

  6. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

  KEISTA (dalies numeris):

  2017 06 01 įstatymu Nr. XIII-391 (nuo 2017 06 03)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-09472)

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Baudžiamoji ir baudžiamojo proceso teisė“:
Advokatų profesinė bendrija TRINITI JUREX
Vilnius. Kontaktai
Ryšardas Burda
Kontaktai
Vaida Genaitytė
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.