Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
227 str. | Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2017-10-06
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-06-14
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 227 straipsnis. Papirkimas

  KEISTA:

  1. 2011 06 21 įstatymu Nr. XI-1472 (nuo 2011 07 05)

  (Žin., 2011, Nr. 81-3959)

  2. 2016 11 10 įstatymu Nr. XII-2780 (nuo 2016 11 17)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26876)

   

  1. Tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,

  baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

  2. Tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,

  baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

  3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį,

  baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

  KEISTA:

  2017 09 28 įstatymu Nr. XIII-653 (nuo 2017 10 06)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-15859)

   

  4. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

  baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.

  5. Asmuo, padaręs šio straipsnio 1, 2, 3 ar 4 dalyje numatytus veiksmus, atsako pagal šį kodeksą už siekimą kyšiu tiek valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens konkretaus veikimo ar neveikimo vykdant įgaliojimus, tiek ir išimtinės padėties arba šio asmens palankumo, nepaisant to, kaip jo veiksmus suprato valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo.

  KEISTA:

  2017 06 01 įstatymu Nr. XIII-391 (nuo 2017 06 03)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-09472)

   

  6. Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

  KEISTA (dalies numeris):

  2017 06 01 įstatymu Nr. XIII-391 (nuo 2017 06 03)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-09472)

   

  7. Šio straipsnio 6 dalis netaikoma asmeniui, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė ar pažadėjo duoti arba davė kyšį šio kodekso 230 straipsnio 2 dalyje nurodytam asmeniui.

  KEISTA:

  2017 06 01 įstatymu Nr. XIII-391 (nuo 2017 06 03)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-09472)

   

  8. Už šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

  KEISTA (dalies numeris):

  2017 06 01 įstatymu Nr. XIII-391 (nuo 2017 06 03)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-09472)

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Baudžiamoji ir baudžiamojo proceso teisė“:
Vladas Gerasičkinas
Vilnius. Kontaktai
Advokatės G. Mauručaitienės kontora
Klaipėda. Kontaktai
Zigmas Pocius
Klaipėda. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.