Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
250-4 str. | Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2024-03-16
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-06-14
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 2504 straipsnis. Teroristinės veiklos finansavimas ir rėmimas

  KEISTA:

  2013 07 02 įstatymu Nr. XII-497 (nuo 2013 07 13)

  (Žin., 2013, Nr. 75-3768)

   

  1. Tas, kas tiesiogiai ar netiesiogiai rinko, kaupė arba teikė lėšas ar kitą turtą arba teikė kitokią materialinę paramą kitam asmeniui, žinodamas arba siekdamas, kad šis turtas, parama ar jų dalis būtų panaudota teroristiniam ar su teroristine veikla susijusiam nusikaltimui rengti ar daryti arba vienam ar keliems teroristams arba teroristinei grupei, arba asmenims ar grupėms, kurie verbuoja, rengia teroristus ar kitaip dalyvauja teroristinėje veikloje, remti,

  baudžiamas laisvės atėmimu iki dešimties metų.

  KEISTA:

  1. 2017 05 04 įstatymu Nr. XIII-342 (nuo 2017 05 12)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-08023)

  2. 2024 03 14 įstatymu Nr. XIV-2488 (nuo 2024 03 16)

  (TAR, 2024, Nr. 2024-04809)

   

  2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

   

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.