Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
38 str. | Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2024-11-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-06-14
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 38 straipsnis. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko

  1. Asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu:

  1) jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir

  2) savu noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo, ir

  3) susitaikė su nukentėjusiu asmeniu arba juridinio asmens ar valstybės institucijos atstovu, ir;

  KEISTA:

  1. 2007 06 28 įstatymu Nr. X-1233 (nuo 2007 07 21)

  (Žin., 2007, Nr. 81-3309)

  2. 2010 02 11 įstatymu Nr. XI-677 (nuo 2010 02 18)

  (Žin., 2010, Nr. 20-927)

   

  4) yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų.

  2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais negali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pavojingas recidyvistas, taip pat asmuo, kuris anksčiau jau buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaip susitaikęs su nukentėjusiu asmeniu, jeigu nuo susitaikymo dienos iki naujos veikos padarymo praėjo mažiau negu ketveri metai.

  KEISTA:

  2015 03 19 įstatymu Nr. XII-1554 (nuo 2015 03 24)

  (TAR, 2015, Nr. 2015-04087)

   

  3. Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį, per vienerius metus padarė baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą arba be pateisinamų priežasčių nevykdo teismo patvirtinto susitarimo dėl žalos atlyginimo sąlygų ir tvarkos, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

  4. Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį, per vienerius metus padarė naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Baudžiamoji ir baudžiamojo proceso teisė“:
Egidijus Milašius
Kaunas. Kontaktai
Advokatų profesinė bendrija LEXIMUM
Vilnius. Kontaktai
Advokatės Aušros Juknaitės kontora
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.