Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
60 str. | Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2022-05-05
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-06-14
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 60 straipsnis. Atsakomybę sunkinančios aplinkybės

  1. Atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra šios:

  1) veiką padarė bendrininkų grupė. Teismas, atsižvelgdamas į kiekvieno bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką pobūdį ir laipsnį, gali nepripažinti šios aplinkybės atsakomybę sunkinančia;

  2) veiką padarė organizuota grupė;

  3) veika padaryta dėl chuliganiškų ar savanaudiškų paskatų;

  4) veika padaryta kankinant nukentėjusį asmenį ar kitaip itin žiauriai elgiantis arba tyčiojantis iš jo;

  KEISTA:

  2020 11 05 įstatymu Nr. XIII-3350 (nuo 2020 11 19)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-24234)

   

  5) veika padaryta mažamečiui;

  6) veika padaryta asmeniui, kuris dėl ligos, neįgalumo, senatvės ar kitų priežasčių buvo bejėgiškos būklės, be jo prašymo arba veika padaryta nepilnamečiam asmeniui, pasinaudojus jo priklausomumu ar piktnaudžiaujant pasitikėjimu, autoritetu ar įtaka;

  KEISTA:

  1. 2005 06 23 įstatymu Nr. X-272 (nuo 2005 07 01)

  (Žin., 2005, Nr. 81-2945)

  2. 2014 03 13 įstatymu Nr. XII-776 (nuo 2014 03 25)

  (TAR, 2014, Nr. 2014-03404)

   

  7) veika padaryta nėščiai moteriai, kai akivaizdu kad ji nėščia;

  8) veika padaryta pasinaudojant visuomenine ar kito asmens nelaime;

  9) veiką padarė asmuo, apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, jeigu šios aplinkybės turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui;

  10) veika padaryta visuotinai pavojingu būdu arba naudojant sprogmenis, sprogstamąsias medžiagas arba šaunamuosius ginklus;

  11) dėl padarytos veikos atsirado sunkių padarinių arba kilo reali grėsmė nukentėjusio asmens gyvybei;

  KEISTA:

  2014 03 13 įstatymu Nr. XII-776 (nuo 2014 03 25)

  (TAR, 2014, Nr. 2014-03404)

   

  12) veika padaryta siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

  KEISTA:

  1. 2009 06 16 įstatymu Nr. XI-303 (nuo 2009 06 30)

  (Žin., 2009, Nr. 77-3168)

  2. 2022 04 28 įstatymu Nr. XIV-1065 (nuo 2022 05 05)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-09434)

   

  13) veiką padarė recidyvistas.

  KEISTA:

  2015 03 19 įstatymu Nr. XII-1554 (nuo 2015 03 24)

  (TAR, 2015, Nr. 2015-04087)

   

  14) 149 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 150 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 151 straipsnio 2 dalyje, 1511, 1521, 153, 162 straipsniuose, 307 straipsnio 3 dalyje, 308 straipsnio 3 dalyje, 309 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytas veikas padarė nukentėjusio nepilnamečio artimasis giminaitis, šeimos narys ar kartu gyvenantis asmuo.

  KEISTA:

  2020 11 05 įstatymu Nr. XIII-3350 (nuo 2020 11 19)

  (TAR, 2020, Nr. 2020-24234)

   

  2. Skirdamas bausmę, teismas neatsižvelgia į tokią atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kuri įstatyme numatyta kaip nusikaltimo sudėties požymis.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Baudžiamoji ir baudžiamojo proceso teisė“:
Jelena Koltakova
Kaunas. Kontaktai
Advokato Vidmanto Baumilos kontora
Vilnius. Kontaktai
Adlex profesinė advokatų bendrija
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.