Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“ (TAR, 2021-04-29, Nr. 2021-09093; 2022-12-19, Nr. 2022-25849)
  • 2024-01-01 Galiojantis
    2021-04-30 Įsigalioja
    2021-04-29 Paskelbta
    2021-04-28 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2022 12 20

(TAR, 2022, Nr. 2022-25849)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL STRATEGINIO VALDYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 28 d. Nr. 292

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 10 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 11 straipsnio 3 dalimi, 12 straipsnio 3 dalimi, 13 straipsniu, 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 15 straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 19 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalimis, 7 straipsnio 1 ir 5 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Strateginio valdymo metodiką (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 712 „Dėl Projektų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad:

3.1. Iki 2021 m. sausio 1 d., vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, parengtų ir patvirtintų plėtros programų, trumpo laikotarpio planavimo dokumentų, neįskaitant strateginių veiklos planų (toliau – SVP) ir metinių veiklos planų, priemonės, kuriomis įgyvendinamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamos priemonės, planuojamos SVP kaip tęstinės veiklos priemonės, o joms įgyvendinti sk

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.