Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537)
 • 2023-07-01 Galiojantis
  1999-05-19 Paskelbta
  1999-05-19 Įsigalioja
  1999-05-04 Priimta
Santrumpa: ŪŪĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2003 04 01

(Žin., 2002, Nr. 123-5537)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŪKININKO ŪKIO

ĮSTATYMAS

 

1999 m. gegužės 4 d. Nr. VIII-1159

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

KEISTA:

2008 01 17 įstatymu Nr. X-1420 (nuo 2008 03 01)

(Žin., 2008, Nr. 10-336)

 

Šis Įstatymas nustato ūkininko teisinį statusą, ūkininko ir jo partnerių veiklos pagrindus, ūkininko ūkio įregistravimo bei išregistravimo sąlygas ir tvarką, ūkininkui teikiamą paramą ir ūkininko sodybos ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatų statybos sąlygas.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

KEISTA:

2008 01 17 įstatymu Nr. X-1420 (nuo 2008 03 01)

(Žin., 2008, Nr. 10-336)

 

1. Talkininkas – fizinis asmuo, tarpusavio susitarimu ūkyje dirbantis nemokamai.

2. Ūkininkas – fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste, o jo ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre.

3. Ūkininko partneris – fizinis asmuo (ūkininko sutuoktinis, pilnametis šeimos narys ar kitas fizinis asmuo), kuris kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

4. Ūkininko sodyba – nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype pastatytas vienas gyvenamosios paskirties pastatas su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, ka

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.