Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo 2, 3, 5, 7, 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 50-1798)
 • 2006-05-06 Galiojantis
  2006-05-06 Paskelbta
  2006-05-06 Įsigalioja
  2006-04-20 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATSISKAITYMŲ BAIGTINUMO MOKĖJIMO IR VERTYBINIŲ POPIERIŲ ATSISKAITYMO SISTEMOSE ĮSTATYMO 2, 3, 5, 7, 8 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2006 m. balandžio 20 d. Nr. X-563

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 61-2754; 2004, Nr. 61-2184)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 1, 4, 9, 13, 17 ir 20 dalių pakeitimas

1. 2 straipsnio 1 dalyje prieš žodžius „valstybės narės“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos arba“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Atsakinga institucija – Lietuvos Respublikos arba valstybės narės teisės aktu paskirta institucija, kuri informuojama apie sistemos dalyvio operacijų sustabdymą arba pradedamą jo bankroto procesą ir yra atsakinga už kitų valstybių narių atitinkamų institucijų informavimą.“

2. 2 straipsnio 4 dalyje po žodžių „trečiosios valstybės“ išbraukti žodžius „kurioje buveinę turintis dalyvis dalyvauja mokėjimo arba vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„4. Bankroto proceso pradžia – momentas, kai Lietuvos Respublikos, valstybės narės arba trečiosios valstybės teismas ar kita įgaliota institucija priima sprendimą dėl bankroto bylos sistemos dalyviui iškėlimo ar pradeda kitą panašią procedūrą.“

3. 2 straipsnio 9 dalies 5 punkte po žodžių „buveinė nėra“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikoje arba“, po žodžių „veikla būdinga“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos arba“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„5) bet kuris juridinis asmuo, kurio buveinė nėra Lietuvos Respublikoje arba valstybėje narėje ir kurio veikla būdinga Lietuvos Respublikoje arba valstybėse narėse licencijuotų kredito įstaigų arb

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.