Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 3, 15, 38, 41 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-889)
  • 2020-01-01 Negaliojantis
    2000-04-19 Paskelbta
    2000-04-19 Įsigalioja
    2000-03-30 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2019 06 13 įstatymu Nr. XIII-2221 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-10324)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO 3, 15, 38, 41 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2000 m. kovo 30 d. Nr. VIII-1604

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 64-1500; 1998, Nr. 109-2996)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 3 straipsnį nauju 3 punktu:

„3) žalos atlyginimo prievolės dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga perėjimo valstybei Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo numatytais atvejais – Vyriausybės įgaliota institucija;“.

2. Buvusius 3, 4, 5 punktus laikyti 4, 5, 6 punktais.

 

2 straipsnis. 15 straipsnio 4 dalies papildymas

Papildyti 15 straipsnio 4 dalį 22 punktu:

„22) Vyriausybės nustatyta tvarka pateikia dokumentus ir duomenis apie žalos atlyginimo mokėjimo prievolės dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga vykdymą žalos atlyginimo gavėjų gyvenamosios vietos savivaldos institucijoms.“

 

3 straipsnis. 38 straipsnio 8 dalies papildymas

Papildyti 38 straipsnio 8 dalį 7 punktu:

„7) Vyriausybės nustatyta tvarka pateikia dokumentus ir duomenis apie žalos atlyginimo mokėjimo prievolės dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga vykdymą žalos atlyginimo gavėjų gyvenamosios vietos savivaldos institucijoms.“

 

4 straipsnis. 41 straipsnio 1 dalies papildymas

Papildyti 41 straipsnio 1 dalį antruoju sakiniu ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai, kylantys iš darbo santykių, reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošin

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.