Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108, 109, 139, 213 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas (TAR, 2021-07-07, Nr. 2021-15454)
 • 2021-11-01 Galiojantis
  2021-11-01 Įsigalioja
  2021-07-07 Paskelbta
  2021-06-29 Priimta
Pakeitimas Keičiamas aktas: 2016 m. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 108, 109, 139, 213 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. birželio 29 d. Nr. XIV-457

Vilnius

 

1 straipsnis. 108 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 108 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Jeigu užsienio valstybės jurisdikcijai priklausantis darbdavys Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka pateikia Valstybinei darbo inspekcijai motyvuotą pranešimą dėl šio straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo, kol faktinė komandiruotės trukmė neviršija 12 mėnesių, šis laikotarpis pratęsiamas, tačiau neviršijant 18 mėnesių faktinės komandiruotės trukmės.“

2. Pakeisti 108 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

„13. Jeigu darbdavys yra subrangovas, rangovui dėl darbo užmokesčio, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis, mokėjimo šio straipsnio 1 dalyje nurodytam darbuotojui, kai jis dirba darbus, nustatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, taikomos šio kodekso 139 straipsnio 5 ir 6 dalių nuostatos.“

3. Pripažinti netekusia galios 108 straipsnio 14 dalį.

4. Pakeisti 108 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:

„15. Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių krovinius ir (arba) keleivius tarptautiniais kelių maršrutais ir atitinkančių šio straipsnio 1 dalyje išvardytus atvejus, darbo sąlygų ypatumus nustato kelių transporto santykius reglamentuojantys įstatymai.“

 

2 straipsnis. 109 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 109 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1.

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.