Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125, 6.228-1, 6.228-12, 6.228-14, 6.363, 6.364, 6.419 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 6.228-17, 6.228-18, 6.228-19, 6.228-20, 6.228-21, 6.228-22, 6.228-23, 6.228-24, 6.350-1, 6.364-1, 6.364-2, 6.364-3, 6.364-4 straipsniais įstatymas (TAR, 2021-07-14, Nr. 2021-15844)
 • 2022-01-01 Galiojantis
  2022-01-01 Įsigalioja
  2021-07-14 Paskelbta
  2021-06-29 Priimta
Pakeitimas Keičiamas aktas: Keičiami aktai (2)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 1.125, 6.2281, 6.22812, 6.22814, 6.363, 6.364, 6.419 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 6.22817, 6.22818, 6.22819, 6.22820, 6.22821, 6.22822, 6.22823, 6.22824, 6.3501, 6.3641, 6.3642, 6.3643, 6.3644 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2021 m. birželio 29 d. Nr. XIV-466

Vilnius

 

1 straipsnis. 1.125 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1.125 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo.“

2. Papildyti 1.125 straipsnį nauja 8 dalimi:

„8. Sutrumpintas dvejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl prekių, paslaugų ar skaitmeninio turinio trūkumų (netinkamos kokybės).“

3. Buvusias 1.125 straipsnio 8, 9, 10, 11, 12 dalis laikyti atitinkamai 9, 10, 11, 12, 13 dalimis.

 

2 straipsnis. 6.2281 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.2281 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6.2281 straipsnis. Vartojimo sutarties samprata ir kitos sąvokos

1. Vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą. Šio kodekso nustatytais atvejais vartojimo sutartimis laikomos ir kitos verslininko ir vartotojo sudarytos sutartys.

2. Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

3. Verslininkas – fizinis asmuo arba juridinis asmu

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.