Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Asmens sveikatos paslapties kriterijų nustatymo“ (Žin., 2001, Nr. 13-405; TAR, 2018-11-26, Nr. 2018-18986)
  • 2020-02-14 Galiojantis
    2001-02-10 Įsigalioja
    2001-02-09 Paskelbta
    2001-02-01 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2018 11 27

(TAR, 2018, Nr. 2018-18986)

 

INFOLEX PASTABA: vadovaujantis 2018 11 21 įsakymu Nr. V-1328 (TAR, 2018, Nr. 2018-18986) nustatyta, kad kituose teisės aktuose pateiktos nuorodos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. 552 „Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“ ir nuorodos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“ reiškia nuorodas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmens sveikatos paslapties kriterijų nustatymo“.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ASMENS SVEIKATOS PASLAPTIES KRITERIJŲ NUSTATYMO

 

2001 m. vasario 1 d. Nr. 65

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 45 straipsnio 5 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 52 straipsnio 4 dalimi:

1. Tvirtinu Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad asmens sveikatos paslaptį sudaro asmens sveikatos duomenys, nurodyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duome

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba