Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymas (Žin., 2003, Nr. 15-600; 2004, Nr. 124-4490; TAR, 2014-04-29, Nr. 2014-04860; 2017-12-07, Nr. 2017-19742; 2023-07-11, Nr. 2023-14311)
 • 2024-01-01 Galiojantis
  2003-02-24 Įsigalioja
  2003-02-12 Paskelbta
  2003-01-28 Priimta
Santrumpa: ŽŪPŽĮĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2024 01 01

(TAR, 2023, Nr. 2023-14311)

 

INFOLEX PASTABA: 2023 06 29 įstatymu Nr. XIV-2123 (TAR, 2023, Nr. 2023-14311) nustatyta, kad procedūros, susijusios su žemės ūkio paskirties žemės įsigijimu ir numatytos įstatyme Nr. XIV-2123, pradėtos, bet nepabaigtos iki įstatymo Nr. XIV-2123 įsigaliojimo dienos (2024 01 01), turi būti tęsiamos ir baigiamos pagal iki įstatymo Nr. XIV-2123 įsigaliojimo dienos galiojusią tvarką ir sąlygas. Procedūros yra pradėtos, kai Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją yra pateiktas prašymas dėl administracinės paslaugos suteikimo ir paslauga nesuteikta arba kai Nacionalinė žemės tarnyba iki įstatymo Nr. XIV-2123 įsigaliojimo dienos savo iniciatyva pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su žemės ūkio paskirties žemės įsigijimu ir jų nebaigė.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS ĮSIGIJIMO

ĮSTATYMAS

 

2003 m. sausio 28 d. Nr. IX-1314

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šiuo įstatymu siekiama šių tikslų:

1) užkirsti kelią spekuliacijai žemės ūkio paskirties žeme ir išsaugoti tradicines ūkininkavimo formas;

2) sudaryti sąlygas formuoti racionaliai tvarkomas žemės valdas ir žemės konsolidacijai;

3) skatinti racionaliai naudoti žemės ūkio paskirties žemę.

2. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 5 straipsnio nuostatas dėl valstybės pirmumo teisės įsigyti parduodamą žemės ūkio paskirties žemės sklypą, netaikomas, kai žemė įsigyjama valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, įsigyjami žemės sklypai mėgėjų sodo

  Ieškote advokato?
  Advokatai pagal dokumento temą „Žemės teisė“:
  Vilniaus advokatų kontora Baristera
  Vilnius. Kontaktai
  Advokatų profesinė bendrija „Auctoritas“
  Klaipėda. Kontaktai
  Danutė Puzirauskienė
  Vilnius. Kontaktai
  Daugiau
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.