Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymas (Žin., 2003, Nr. 15-600; 2004, Nr. 124-4490; TAR, 2014-04-29, Nr. 2014-04860; 2017-12-07, Nr. 2017-19742; 2023-07-11, Nr. 2023-14311)
 • 2023-06-01 Galiojantis
  2003-02-24 Įsigalioja
  2003-02-12 Paskelbta
  2003-01-28 Priimta
Santrumpa: ŽŪPŽĮĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2018 01 01

(TAR, 2017, Nr. 2017-19742)

 

INFOLEX PASTABA: 2017 11 23 įstatymu Nr. XIII-801 (TAR, 2017, Nr. 2017-19742) nustatyta, kad:

– parduodamos žemės ūkio paskirties žemės savininkui iki įstatymo Nr. XIII-801 įsigaliojimo išduotos pažymos apie pirmumo teisę turinčius asmenis galioja vienus metus nuo jų išdavimo, bet ne ilgiau, iki pasikeis duomenys, pagal kuriuos buvo išduotos šios pažymos, kai šie pasikeitimai gali turėti įtakos nustatant asmenis, turinčius pirmumo teisę įsigyti privačios žemės ūkio paskirties žemės;

– jeigu iki įstatymo Nr. XIII-801 įsigaliojimo juridinio asmens pažeidimo byla perduota ją nagrinėjančiam subjektui, procedūros baigiamos iki įstatymo Nr. XIII-801 įsigaliojimo nustatyta pažeidimo bylos nagrinėjimo, nutarimų priėmimo ir vykdymo tvarka.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS ĮSIGIJIMO

ĮSTATYMAS

 

2003 m. sausio 28 d. Nr. IX-1314

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šiuo įstatymu siekiama šių tikslų:

1) užkirsti kelią žemės ūkio paskirties žemės spekuliacijai ir išsaugoti tradicines ūkininkavimo formas;

2) sudaryti sąlygas racionaliai tvarkomoms žemės valdoms suformuoti ir žemės konsolidacijai;

3) skatinti racionalų žemės ūkio paskirties žemės naudojimą.

2. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 5 straipsnio nuostatas dėl valstybės pirmumo teisės įsigyti parduodamą žemės ūkio paskirties žemės sklypą, netaikomas, kai žemė įsigyjama valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, kai įsigyjami žemės sklypai mėgėjų sodo teritorijoje, kai žemė

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba