Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. D1-480 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 119-4309)
  • 2005-10-09 Galiojantis
    2005-10-09 Įsigalioja
    2005-10-08 Paskelbta
    2005-10-05 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO Nr. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. spalio 5 d. Nr. D1-480

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766), 6.39 ir 11.5 punktais,

Pakeičiu Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 53-1540; 2002, Nr. 97-4308), priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                            ARŪNAS KUNDROTAS

______________

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių

priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1-480 redakcija)

 

Medžioklės plotų vieneto pavadinimas ___________________  Medžioklės plotų naudotojas _______________

Medžioklės plotų vienetas yra _________________  rajone (savivaldybėje)______________________________ ,

______________________________________________________________ miškų urėdijos (nacionalinio parko),

________________  girininkijos, _________________  miške, kvartaluose Nr., ____________ ha miškų ir (arba)

_________________________  seniūnijoje ________________  ha laukų

 

PRAŠYMA

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.