Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr. 61-1533; 2002, Nr. 74-3142; 2004, Nr. 73-2532; 2011, Nr. 128-6052; TAR, 2023-01-06, Nr. 2023-00392)
 • 2023-04-01 Galiojantis
  1996-01-01 Įsigalioja
  1995-07-26 Paskelbta
  1995-07-05 Priimta
Santrumpa: SPKĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2023 04 01

(TAR, 2023, Nr. 2023-00392)

 

INFOLEX PASTABA: 2022 12 22 įstatymu Nr. XIV-1738 (TAR, 2023, Nr. 2023-00392) nustatyta, kad:

– prašymams išduoti licencijas, leidimus, galutinį panaudojimą patvirtinančius dokumentus ir sertifikatus, pateiktiems iki įsigaliojant įstatymui Nr. XIV-1738 (2023 04 01), taikomos iki įstatymo Nr. XIV-1738 įsigaliojimo dienos galiojusio Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatos;

– licencijoms, leidimams, galutinį panaudojimą patvirtinantiems dokumentams ir sertifikatams, išduotiems iki įsigaliojant įstatymui Nr. XIV-1738, taikomos iki įstatymo Nr. XIV-1738 įsigaliojimo dienos galiojusio Strateginių prekių kontrolės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatos.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

STRATEGINIŲ PREKIŲ KONTROLĖS

ĮSTATYMAS

 

1995 m. liepos 5 d. Nr. I-1022

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir tikslas

1. Šio įstatymo paskirtis – užtikrinti veiksmingą strateginių prekių kontrolę, įgyvendinant tarptautinius susitarimus ir priemones, draudžiančius masinio naikinimo ginklų ir jų siuntimo į taikinį sistemų platinimą; užtikrinti tarptautinių įsipareigojimų vykdymą, Lietuvos Respublikoje kuriant kontrolės sistemą, integruotą į Europos Sąjungos ir tarptautinių neplatinimo susitarimų eksporto kontrolės sistemą, skatinti atsakingą modernių technologijų eksportą, siekiant užtikrinti Lietuvos saugumo ir užsienio politikos interesus.

2. Šio įs

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.