Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 pavadinimo, 3, 8, 9, 10, 10-1, 12, 15 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo įstatymas (TAR, 2021-12-03, Nr. 2021-25107)
  • 2022-05-01 Galiojantis
    2022-05-01 Įsigalioja
    2021-12-03 Paskelbta
    2021-11-23 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ GRUPIŲ KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO NR. IX-576 PAVADINIMO, 3, 8, 9, 10, 101, 12, 15 STRAIPSNIŲ, KETVIRTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. lapkričio 23 d. Nr. XIV-682

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo pavadinimo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ GRUPIŲ KONSOLIDUOTOSIOS ATSKAITOMYBĖS

ĮSTATYMAS“.

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Įmonių grupės finansinių ataskaitų konsolidavimas – įmonių grupės finansinių ataskaitų sujungimas taikant Lietuvos finansinės atskaitomybės standartuose arba tarptautiniuose finansinės atskaitomybės standartuose nustatytus metodus.“

2. Pakeisti 3 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 1997 m. Konvencijoje dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme.“

 

3 straipsnis. Ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti ketvirtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

KETVIRTASIS SKIRSNIS

KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PARENGIMAS“.

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.