Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo Nr. XII-2690 pripažinimo netekusiu galios įstatymas (TAR, 2021-12-30, Nr. 2021-27714)
 • 2023-11-10 Galiojantis
  2023-11-10 Įsigalioja
  2021-12-30 Paskelbta
  2021-12-23 Priimta
Pakeitimas Keičiamas aktas: Keičiami aktai (4)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SUTELKTINIO FINANSAVIMO ĮSTATYMO NR. XII-2690 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-823

Vilnius

 

1 straipsnis.         Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo Nr. XII-2690 pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymą Nr. XII-2690 su visais pakeitimais ir papildymais.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

KEISTA:

2022 11 08 įstatymu Nr. XIV-1491 (nuo 2022 11 10)

(TAR, 2022, Nr. 2022-22679)

 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, įsigalioja 2023 m. lapkričio 10 d.

2. Įsigaliojus šiam įstatymui į Lietuvos banko tvarkomą viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą įrašyti sutelktinio finansavimo platformų operatoriai netenka teisės teikti sutelktinio finansavimo paslaugų ir neturi teisės suteikti galimybės sudaryti naujus finansavimo sandorius per savo administruojamą sutelktinio finansavimo platformą, taip pat privalo toliau vykdyti finansuotojams ir projektų savininkams duotus įsipareigojimus, išskyrus atvejus, kai sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus įsipareigojimai teisės aktų nustatyta tvarka yra perduoti kitiems asmenims.

3. Į Lietuvos banko viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą įrašyti sutelktinio finansavimo platformų operatoriai, ketinantys teikti sutelktinio finansavimo paslaugas pagal 2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/1503 dėl Europos sutel

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.