Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 12 ir 25-2 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2022-01-27, Nr. 2022-01288)
 • 2022-01-28 Galiojantis
  2022-01-28 Įsigalioja
  2022-01-27 Paskelbta
  2022-01-20 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 12 IR 252 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. sausio 20 d. Nr. XIV-915

Vilnius

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, nustatydami naudos gavėjo tapatybę, turi teisę naudotis valstybės informacinėmis sistemomis, registrais, kuriuose kaupiami duomenys apie juridinių asmenų dalyvius.“

2. Pakeisti 12 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, nustatydami naudos gavėjo tapatybę, papildomai privalo naudotis Juridinių asmenų dalyvių informacine sistema (JADIS), iš kurios turi gauti duomenis apie to kliento naudos gavėjus, ir turi teisę naudotis kitomis valstybės informacinėmis sistemomis, registrais, kuriuose kaupiami duomenys apie juridinių asmenų dalyvius.“

3. Pripažinti netekusiomis galios 12 straipsnio 9 ir 10 dalis.

4. Papildyti 12 straipsnį 11 dalimi:

„11. Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, nustatę šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyta tvarka Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) pateiktos informacijos ir jų turimos informacijos apie to paties kliento – juridinio asmens naudos gavėjus neatitiktį, praneša apie tai klientui ir pasiūlo pateikti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui.“

5. Papildyti 12 straipsnį 12 dalimi:

„12. Nustatant kliento tapatybę, finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams draudžiama p

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.