Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 10 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2003, Nr. 38-1708)
  • 2020-01-01 Negaliojantis
    2003-05-01 Įsigalioja
    2003-04-24 Paskelbta
    2003-04-03 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2019 06 13 įstatymu Nr. XIII-2221 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-10324)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO 4, 10 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2003 m. balandžio 3 d. Nr. IX-1463

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 29-843; 2001, Nr. 31-1010; 2002, Nr. 116-5193; 2003, Nr. 17-708)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 5 punkto pakeitimas

4 straipsnio 5 punkte išbraukti žodį „teismo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„5) įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus.“

 

2 straipsnis. 10 straipsnio 4 dalies 4 punkto pakeitimas

10 straipsnio 4 dalies 4 punkte vietoj žodžių „tardymo organams“ įrašyti žodžius „ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai“, žodį „teismo“ išbraukti ir šį punktą išdėstyti taip:

„4) pranešti kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie bankroto bylos iškėlimą ir perimti šių bylų nagrinėjimą. Pranešti ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai ar teismams, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, ir perimti nagrinėti visus su šiais ieškiniais susijusius dokumentus. Pranešti ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai ar teismams, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, ir perimti turto arešto dokumentus. Pranešti antstolių kontoroms, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto;“.

 

3 straipsnis. 18 straipsnio 1 dalies pakeitimas

18 straipsnio 1 da

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.