Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. D1-96 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2022-04-12, Nr. 2022-07562)
  • 2022-04-13 Galiojantis
    2022-04-13 Įsigalioja
    2022-04-12 Paskelbta
    2022-04-12 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 12 d. Nr. D1-96

Vilnius

 

1. Pakeičiu Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 11.2 papunktį.

1.2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Šunis ir plėšriuosius paukščius apmokyti medžioti tam tikru medžioklės būdu arba lauko bandymus, varžybas medžioklės plotuose su šunimis ir plėšriaisiais paukščiais natūraliomis sąlygomis rengti leidžiama tik šiais būdais medžioti leidžiamu laiku. Privaloma turėti visus šiems renginiams medžioklės plotuose organizuoti būtinus dokumentus ir laikytis viešosiose vietose organizuojamiems renginiams su gyvūnais taikomų reikalavimų, nustatytų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. B1-286 „Dėl Pranešimo apie renginį (-ius) su gyvūnais formos patvirtinimo“ (toliau – renginiai su gyvūnais).

Nenatūraliomis sąlygomis šunis ir plėšriuosius paukščius tam tikram medžioklės būdui parengti arba patikras, lauko bandymus, varžybas tam tikslui specialiai įrengtuose statiniuose ir įrenginiuose (voljeruose, dirbtiniuose urvuose ar kituose uždaruose įrenginiuose, uždaroje teritorijoje), laikantis renginiams su gyvūnais nustatytų reikalavimų, rengti galima visus metus.

Kitais atvejais medžioklės plotuose šunys vedžiojami t

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.