Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas (Vyriausybės žinios, 1990, Nr. 24-596; Žin., 2000, Nr. 61-1826; 2004, Nr. 4-47; TAR, 2023-12-23, Nr. 2023-25312)
 • 2024-03-01 Galiojantis
  1990-09-01 Įsigalioja
  1990-08-31 Paskelbta
  1990-07-30 Priimta
Santrumpa: BSĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2024 03 01

(TAR, 2023, Nr. 2023-25312)

 

INFOLEX PASTABA: 2023 12 14 įstatymu Nr. XIV-2325 (TAR, 2023, Nr. 2023-25312) nustatyta, kad:

– įstatymo Nr. XIV-2325 1 straipsnis, nauja redakcija dėstantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą Nr. I-430, taikomas rengiant Lietuvos Respublikos 2025–2027 ir vėlesnių metų biudžeto patvirtinimo įstatymų projektus, juos tvirtinant, vykdant, vertinant ir kontroliuojant jų vykdymą;

vykdant, vertinant 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetus ir atsiskaitant už juos taikomos iki įstatymo Nr. XIV-2325 įsigaliojimo dienos (2024 03 01) galiojusių teisės aktų nuostatos;

– kituose teisės aktuose nuoroda į pavadinimą „tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas“, „atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas“ reiškia nuorodą į tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymą, nuoroda į įstaigą, kurios vadovas yra asignavimų valdytojas, reiškia nuorodą į asignavimų valdytoją, taip pat nuoroda į tam tikras pareigas, kurias einantis asmuo yra laikomas asignavimų valdytoju, reiškia nuorodą į šio asmens vadovaujamą įstaigą, kuri yra asignavimų valdytoja.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIUDŽETO SANDAROS

ĮSTATYMAS

 

1990 m. liepos 30 d. Nr. I-430

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir tikslas

1. Įstatymo paskirtis – nustatyti valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto sudė

  Ieškote advokato?
  Advokatai pagal dokumento temą „Švietimo ir mokslo teisė“:
  Advokatės S. Kupčiūnienės kontora
  Kaunas. Kontaktai
  Advokatų kontora TGS Baltic
  Vilnius. Kontaktai
  Advokato A. Juškos kontora
  Telšiai. Kontaktai
  Daugiau
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.