Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 1, 2, 4, 8, 58 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 4-1 straipsniu ir 59, 60, 61 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas (Žin., 2005, Nr. 31-973)
 • 2005-07-01 Galiojantis
  2005-07-01 Įsigalioja
  2005-03-05 Paskelbta
  2005-02-15 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREKYBINĖS LAIVYBOS ĮSTATYMO 1, 2, 4, 8, 58 STRAIPSNIŲ IR DEŠIMTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 41 STRAIPSNIU IR 59, 60, 61 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2005 m. vasario 15 d. Nr. X-115

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 101-2300; 1999, Nr. 60-1951; 2000, Nr. 75-2266, Nr. 85-2584; 2001, Nr. 99-3527; 2003, Nr. 73-3355)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Šis įstatymas reglamentuoja santykius, atsirandančius vežant jūrų laivais krovinius, keleivius ir bagažą, nustato darbo laive ypatumus ir socialines garantijas jūrininkams, taip pat reglamentuoja kitus civilinius teisinius santykius, susijusius su laivyba jūra tiek, kiek šių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio papildymas 29 dalimi

Papildyti 2 straipsnį 29 dalimi:

„29. Gelbėtojas – asmuo, teikiantis paslaugas, tiesiogiai susijusias su gelbėjimo operacijomis.“

 

3 straipsnis. 4 straipsnio 4 dalies pripažinimas netekusia galios

4 straipsnio 4 dalį pripažinti netekusia galios.

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 41 straipsniu

Papildyti Įstatymą 41 straipsniu:

„41 straipsnis.      Keleivių ir krovinių vežimo laivais jūra tarptautiniais maršrutais licencijavimas

1. Verstis keleivių ir krovinių vežimu laivais jūra tarptautiniais mar

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.