Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Kolegialių institucijų 2002 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 106-4778; TAR, 2018-10-17, Nr. 2018-16313)
  • 2019-02-22 Galiojantis
    2002-11-09 Įsigalioja
    2002-11-08 Paskelbta
    2002-10-22 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2019 01 01

(TAR, 2018, Nr. 2018-16313)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VETERINARINĖS PRIEŽIŪROS MEDŽIOKLĖJE REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. spalio 22 d. Nr. 485/550

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi:

1. Tvirtiname Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimus (pridedama).

2. Pavedame įsakymo vykdymo kontrolę pagal kompetenciją Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams.

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS

TARNYBOS DIREKTORIUS                                                                                KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                            ARŪNAS KUNDROTAS

______________

 

Patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 485/550

 

VETERINARINĖS PRIEŽIŪROS MEDŽIOKLĖJE REIKALAVIMAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato reikalavimus medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelėms, medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo patalpoms, gyvūninių atliekų duobėms ir sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų apdorojimui.

2. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

2.1. biologinio saugumo priemonės – veterinarinės sanitarijos priemonės, ku

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.