Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
83 str. | Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2020-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-04-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 83 straipsnis. Atleidimas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo

  1. Bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami:

  1) darbuotojai – bylose dėl visų reikalavimų, atsirandančių iš darbo teisinių santykių, ir vartotojai – bylose dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo;

  KEISTA:

  1. 2011 06 21 įstatymu Nr. XI-1480 (nuo 2011 10 01)

  (Žin., 2011, Nr. 85-4126)

  2. 2015 11 26 įstatymu Nr. XII-2084 (nuo 2016 01 01)

  (TAR, 2015, Nr. 2015-19289)

   

  2) ieškovai – bylose dėl išlaikymo priteisimo;

  3) ieškovai – bylose dėl turtinės ir neturtinės žalos, susijusios su fizinio asmens sveikatos sužalojimu, gyvybės atėmimu, įskaitant ir bylas dėl žalos, susijusios su fizinio asmens sveikatos sužalojimu ar gyvybės atėmimu nelaimingo atsitikimo darbe ar susirgimo profesine liga atveju, atlyginimo;

  KEISTA:

  2011 06 21 įstatymu Nr. XI-1480 (nuo 2011 10 01)

  (Žin., 2011, Nr. 85-4126)

   

  4) ieškovai – bylose dėl nusikalstama veika padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo;

  5) prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos bei kiti asmenys, kai ieškinys pareiškiamas arba pareiškimas paduodamas siekiant apginti viešąjį, valstybės arba savivaldybės interesus, – toje bylos dalyje, kurioje siekiama apginti viešąjį, valstybės arba savivaldybės interesą;

  6) šalys – bylose dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo tvarka, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo, neteisėto administracinės nuobaudos – arešto – paskyrimo, taip pat dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą;

  7) šalys – bylose dėl prarasto turto ryšium su politinėmis represijomis;

  8) juridinis asmuo, kuriam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kurio bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, ar fizinis asmuo, kuriam iškelta bankroto byla, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys – už šioje byloje paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus;

  KEISTA:

  1. 2012 05 10 įstatymu Nr. XI-2002 (nuo 2013 03 01)

  (Žin., 2012, Nr. 57-2825)

  2. 2019 06 13 įstatymu Nr. XIII-2223 (nuo 2020 01 01)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-10337)

   

  9) ieškovai ir turtinius reikalavimus pareiškiantys asmenys – bankroto ar restruktūrizavimo bylose, išskyrus šio Kodekso 80 straipsnio 1 dalies 9 punkte [Infolex – 80 straipsnio 1 dalies 10 punkte] nurodytus atvejus;

  KEISTA:

  2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2751 (nuo 2017 07 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26956)

   

  10) valstybės ir savivaldybių institucijos (įstaigos) – už ieškinius dėl lėšų išieškojimo;

  11) Lietuvos bankas, akcinė bendrovė Turto bankas, valstybės įmonė Valstybės turto fondas;

  12) sutuoktiniai – už prašymus nutraukti santuoką bendru sutikimu (Civilinio kodekso 3.51 straipsnis) ir vieno sutuoktinio prašymu (Civilinio kodekso 3.55 straipsnis);

  13) pareiškėjai – už pareiškimus, paduodamus šio Kodekso V dalies XXIX ar XXXIX skyriuose nustatyta tvarka;

  KEISTA:

  2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2751 (nuo 2017 07 01)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-26956)

   

  14) šalys – bylose dėl tėvų valdžios apribojimo, dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo, dėl vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos) ar jo panaikinimo;

  KEISTA:

  2017 03 30 įstatymu Nr. XIII-242 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-05913)

   

  15) pareiškėjai – bylose dėl vaiko nuolatinės globos ar rūpybos nustatymo ir panaikinimo, dėl vaiko globėjo ar rūpintojo paskyrimo, atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų;

  KEISTA:

  2017 03 30 įstatymu Nr. XIII-242 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-05913)

   

  16) asmenys – kitais šiame Kodekse ar kituose įstatymuose numatytais atvejais.

  KEISTA (punkto numeris):

  2017 03 30 įstatymu Nr. XIII-242 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-05913)

   

  2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys atleidžiami nuo žyminio mokesčio už ieškinius, priešieškinius, pareiškimus, apeliacinius ir kasacinius skundus, taip pat už prašymus dėl proceso atnaujinimo.

  3. Asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Teismo nutartis dėl šio prašymo turi būti motyvuota.

  4. NETEKO GALIOS:

  2005 01 20 įstatymu Nr. X-80 (nuo 2005 05 01)

  (Žin., 2005, Nr. 18-574)

   

  INFOLEX PASTABA: 2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2751 (TAR, 2016, Nr. 2016-26956) nustatyta, kad 83 str. 1 d. 9 ir 13 p. taikomi ieškiniams (pradiniams ar priešieškiniams), pareiškimams, skundams, atskiriesiems skundams, prašymams ir trečiųjų asmenų savarankiškiems reikalavimams, pareikštiems po 2017 07 01.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Civilinė ir civilinio proceso teisė“:
Vladas Gerasičkinas
Vilnius. Kontaktai
Advokato G. Česnulevičiaus kontora
Varėna. Kontaktai
Rimtis Puišys
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.