Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
270 str. | Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2003-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2010-01-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Yra naujesnių straipsnio redakcijų, jas rasite ČIA >
Su straipsniu susiję duomenys
 • 270 straipsnis. Sprendimo turinys

  1. Sprendimą sudaro įžanginė, aprašomoji, motyvuojamoji ir rezoliucinė dalys.

  2. Įžanginėje sprendimo dalyje nurodoma:

  1) sprendimo priėmimo laikas ir vieta;

  2) sprendimą priėmusio teismo pavadinimas;

  3) teismo sudėtis (teisėjo (teisėjų) vardas ir pavardė), teismo posėdžio sekretorius, šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys;

  4) ginčo dalykas.

  3. Aprašomojoje sprendimo dalyje turi būti:

  1) ieškovo reikalavimų ir paaiškinimų santrauka;

  2) atsakovo atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka;

  3) kitų dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų santrauka.

  4. Motyvuojamojoje sprendimo dalyje glausta forma turi būti nurodoma:

  1) teismo nustatytos bylos aplinkybės;

  2) įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimas;

  3) argumentai, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus;

  4) įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais teismas vadovavosi, bei kiti teisiniai argumentai.

  5. Rezoliucinėje sprendimo dalyje turi būti:

  1) teismo išvada ieškinį ir (ar) priešieškinį patenkinti visiškai ar iš dalies, kartu išdėstant patenkinto ieškinio turinį, arba ieškinį ir (ar) priešieškinį atmesti;

  2) įstatymų numatytais atvejais – priteistų palūkanų dydis ir laikotarpis, iki kada jos išieškomos;

  3) nurodymas apie bylinėjimosi išlaidų paskirstymą;

  4) teismo išvados dėl kitų sprendimu išspręstų klausimų;

  5) sprendimo apskundimo termino ir tvarkos nurodymas.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Civilinė ir civilinio proceso teisė“:
Igoris Pupeikis
Vilnius. Kontaktai
Jovita Gabnienė
Vilnius. Kontaktai
Evelina Veličkienė
Kaunas. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.