Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 706 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2022-07-01, Nr. 2022-14355)
  • 2022-07-02 Galiojantis
    2022-07-02 Įsigalioja
    2022-07-01 Paskelbta
    2022-06-29 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 15 D. NUTARIMO NR. 1120 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 29 d. Nr. 706

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

MINISTRĖ PIRMININKĖ                                                                                             INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

APLINKOS MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĄ                                                             SIMONAS GENTVILAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 706

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

2. Žemės ūkio ministerija yra biudžetinė įstaiga, kurios juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre 188675190, turinti sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Žemės ūkio ministerijos buveinės adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius.

3. Žemės ūkio ministerija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lė

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.