Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso patvirtinimo“ (Vyriausybės žinios, 1964, Nr. 19-139)
  • 2003-01-01 Negaliojantis
    1964-07-11 Įsigalioja
    1964-07-10 Paskelbta
    1964-07-07 Priimta
Santrumpa: CPK1964
Naujai reglamentuojantis aktas:
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2002 02 28 įstatymu Nr. IX-743 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 36-1340)

 

INFOLEX PASTABA: remiantis 2001 06 21 įstatymu Nr. IX-390 (2002 m. vasario 28 d. redakcija), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso galiojimas laikinai pratęsiamas iki 2003 01 01 (Žin., 2001, Nr. 55-1947).

 

INFOLEX PASTABA: remiantis 1994 06 23 įstatymu Nr. I-504, žodžiai „teismo vykdytojas“ pakeisti žodžiais „teismo antstolis“ (Žin., 1994, Nr. 51-949).

 

INFOLEX PASTABA: remiantis 1994 11 08 įstatymu Nr. I-636, žodžiai „pilietis“ pakeisti žodžiais „asmuo“, o žodžiai „liaudies teismas“ pakeisti žodžiais „apylinkės teismas“ (Žin., 1994, Nr. 93-1809).

 

INFOLEX PASTABA: remiantis 1999 11 04 įstatymu Nr. VIII-1378 nustatyta, kad minėto įstatymo nuostatos, susijusios turto arešto aktų registravimu turto arešto aktų registre, įsigalioja turto arešto aktų registrui pradėjus darbą (nuo 2002 01 01). Iki turto arešto aktų registras pradės darbą, nutartys dėl turto registre registruojamo turto arešto ir turto registre registruojamo turto arešto aktai siunčiami atitinkamam turto registrui, kuris apie turto areštą nedelsiant turi pažymėti turto registre (Žin., 1999, Nr. 101-2900).

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

Dėl Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso patvirtinimo

 

1964 m. liepos 7 d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksą ir įvesti jį nuo 1965 metų sausio 1 dienos.

 

2 straipsnis.

Pavesti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui nustatyti Lietuvos Respublikos Civ

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.