Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2003, Nr. 38-1714)
 • 2003-05-01 Galiojantis
  2003-05-01 Įsigalioja
  2003-04-24 Paskelbta
  2003-04-03 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREKYBINĖS LAIVYBOS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2003 m. balandžio 3 d. Nr. IX-1469

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 101-2300; 2000, Nr. 75-2266, Nr. 85-2584)

 

1 straipsnis. 13 straipsnio 4 ir 5 dalių pakeitimas

1. 13 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžio „kvotėjo“ įrašyti žodžius „ikiteisminio tyrimo pareigūno“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„4. Jeigu laivas yra tolimojo plaukiojimo reise ir šiame laive padaroma veika, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamuosiuose įstatymuose, laivo kapitonas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso įstatymais bei kitais teisės aktais, atlieka ikiteisminio tyrimo pareigūno funkcijas.“

2. 13 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžio „nusikaltimą“ įrašyti žodžius „nusikalstamą veiką“, vietoj žodžio „kvotos“ įrašyti žodžius „ikiteisminio tyrimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„5. Laivo kapitonas turi teisę sulaikyti asmenį, įtariamą padarius nusikalstamą veiką, kol jis bus perduotas policijos pareigūnui Lietuvos Respublikos uoste. Prireikus kapitonas gali išsiųsti sulaikytąjį asmenį ir ikiteisminio tyrimo medžiagą į Lietuvos Respubliką kitu laivu, kuris plaukia su Lietuvos valstybės vėliava.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja kartu su Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741) ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 37-1341).

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.