Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo Nr. XII-2690 pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-823 2 straipsnio pakeitimo įstatymas (TAR, 2022-11-09, Nr. 2022-22679)
 • 2022-11-10 Galiojantis
  2022-11-10 Įsigalioja
  2022-11-09 Paskelbta
  2022-11-08 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SUTELKTINIO FINANSAVIMO ĮSTATYMO NR. XII-2690 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO NR. XIV-823 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. lapkričio 8 d. Nr. XIV-1491

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, įsigalioja 2023 m. lapkričio 10 d.

2. Įsigaliojus šiam įstatymui į Lietuvos banko tvarkomą viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą įrašyti sutelktinio finansavimo platformų operatoriai netenka teisės teikti sutelktinio finansavimo paslaugų ir neturi teisės suteikti galimybės sudaryti naujus finansavimo sandorius per savo administruojamą sutelktinio finansavimo platformą, taip pat privalo toliau vykdyti finansuotojams ir projektų savininkams duotus įsipareigojimus, išskyrus atvejus, kai sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus įsipareigojimai teisės aktų nustatyta tvarka yra perduoti kitiems asmenims.

3. Į Lietuvos banko viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą įrašyti sutelktinio finansavimo platformų operatoriai, ketinantys teikti sutelktinio finansavimo paslaugas pagal 2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937, nuo 2023 m. sausio 1 d., bet ne vėliau kaip iki 2023 m. lapkričio 9 d., privalo pateikti Lietuvos bankui Reglamento (ES) 2020/1503 12 straipsnio 1–3 dalyse nurodytus dok

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.