Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 57-1 straipsniu įstatymas (TAR, 2022-11-15, Nr. 2022-22952)
 • 2023-01-01 Galiojantis
  2023-01-01 Įsigalioja
  2022-11-15 Paskelbta
  2022-11-03 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 571 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2022 m. lapkričio 3 d. Nr. XIV-1490

Vilnius

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 571 straipsniu

Papildyti Kodeksą 571 straipsniu:

„571 straipsnis.    Įmokų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos administruojamą sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos pacientų sveikatai padarytai žalai atlyginti, dydžiui nustatyti ar šio dydžio teisingumui patikrinti reikalingos informacijos ar kitos šiai sąskaitai administruoti reikalingos informacijos nepateikimas

1. Įmokų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos administruojamą sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos pacientų sveikatai padarytai žalai atlyginti, dydžiui nustatyti ar šio dydžio teisingumui patikrinti reikalingos informacijos ar kitos šiai sąskaitai administruoti reikalingos informacijos nepateikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai teisės aktų nustatyta tvarka

užtraukia įspėjimą asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.“

 

2 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 65 punktą ir jį išdėstyti taip:

„65) Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų – dėl šio kodekso

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.