Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 11-388; TAR, 2018-08-21, Nr. 2018-13208)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2018 09 01

(TAR, 2018, Nr. 2018-13208)

 

INFOLEX PASTABA: 2018 08 03 įsakymu Nr. V-886 (TAR, 2018, Nr. 2018-13208) nustatyta, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymuose nuoroda į Lietuvos higienos normą HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ reiškia nuorodą į Lietuvos higienos normą HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 73:2018 „PAGRINDINĖS RADIACINĖS SAUGOS NORMOS“ PATVIRTINIMO

 

2001 m. gruodžio 21 d. Nr. 663

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir įgyvendindamas 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvą 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas ir 2024 m. vasario 2 d. Komisijos rekomendaciją (Euratomas) 2024/440 dėl dozių koeficientų naudojimo efektinei ir lygiavertei dozėms apskaičiuoti Tarybos direktyvos 2013/59/Euratomas tikslais:

KEISTA (preambulė):

1. 2021 10 21 įsakymu Nr. V-2376 (nuo 2022 02 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-22003)

2. 2024 04 22 įsakymu Nr. V-448 (nuo 2024 04 23)

(TAR, 2024, Nr. 2024-07302)

 

1. Tvirtinu Lietuvos higienos normą HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ (pridedama).

2. Pavedu šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS      KONSTANTIN

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.