Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 22, 22-1, 23-1 ir 25-1 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2022-11-16, Nr. 2022-23022)
 • 2022-12-01 Galiojantis
  2022-12-01 Įsigalioja
  2022-11-16 Paskelbta
  2022-11-03 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VARTOJIMO KREDITO ĮSTATYMO NR. XI-1253 22, 221, 231 IR 251 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. lapkričio 3 d. Nr. XIV-1477

Vilnius

 

1 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 22 straipsnio 2 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

„2. Vartojimo kredito davėjo vadovu, fiziniu arba juridiniu asmeniu ar kartu veikiančiu asmeniu, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kuris gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatyme, vartojimo kredito davėjo veiklai, negali būti asmuo, atitinkantis bent vieną iš šių sąlygų:“.

2. Papildyti 22 straipsnį 31 dalimi:

„31. Jeigu vartojimo kredito davėjo kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį turi juridinis asmuo, šio juridinio asmens organų, išskyrus dalyvių susirinkimą, nariu negali būti asmuo, atitinkantis šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą sąlygą.“

3. Pakeisti 22 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Fizinis arba juridinis asmuo ar kartu veikiantys asmenys, nusprendę įsigyti vartojimo kredito davėjo balsavimo teisių ir (arba) įstatinio kapitalo dalį, lygią arba viršijančią 20 procentų, arba tokią dalį, kuri leistų fiziniam arba juridiniam asmeniui ar kartu veikiantiems asmenims daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį vartojimo kredito davėjo veiklai, privalo pateikti priežiūros institucijai informaciją, reikalingą įvertinti, ar šie asmenys atitinka šio straipsnio 2

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.