Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
1.125 str. | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2022-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2023-01-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 1.125 straipsnis. Ieškinio senaties terminai

  1. Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų.

  2. Atskirų rūšių reikalavimams šis kodeksas bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai nustato sutrumpintus ieškinio senaties terminus.

  3. Sutrumpintas vieno mėnesio ieškinio senaties terminas taikomas iš konkurso rezultatų atsirandantiems reikalavimams.

  4. Sutrumpintas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais.

  5. Sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo.

  KEISTA:

  2021 06 29 įstatymu Nr. XIV-466 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-15844)

   

  6. Sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas iš ryšių įmonių santykių su klientais atsirandantiems reikalavimams, jeigu siuntos buvo siunčiamos Lietuvoje, arba vienerių metų ieškinio senaties terminas, jeigu siuntos buvo siunčiamos į užsienį.

  7. Sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas taikomas iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams.

  8. Sutrumpintas dvejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl prekių, paslaugų ar skaitmeninio turinio trūkumų (netinkamos kokybės).

  KEISTA:

  2021 06 29 įstatymu Nr. XIV-466 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-15844)

   

  9. Sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo, tarp jų ir reikalavimams atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produkcijos.

  KEISTA (dalies numeris):

  2021 06 29 įstatymu Nr. XIV-466 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-15844)

   

  10. Sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo.

  KEISTA (dalies numeris):

  2021 06 29 įstatymu Nr. XIV-466 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-15844)

   

  11. Reikalavimams dėl atliktų darbų trūkumų taikomi šio kodekso šeštojoje knygoje nustatyti sutrumpinti ieškinio senaties terminai.

  KEISTA (dalies numeris):

  2021 06 29 įstatymu Nr. XIV-466 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-15844)

   

  12. Iš krovinių, keleivių ir bagažo vežimo atsirandantiems reikalavimams taikomi atskirų transporto rūšių kodeksuose (įstatymuose) nustatyti ieškinio senaties terminai.

  KEISTA (dalies numeris):

  2021 06 29 įstatymu Nr. XIV-466 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-15844)

   

  13. Šalių susitarimu pakeisti ieškinio senaties terminus ir jų skaičiavimo tvarką draudžiama.

  KEISTA (dalies numeris):

  2021 06 29 įstatymu Nr. XIV-466 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-15844)

   

  INFOLEX PASTABA: 2021 06 29 įstatymu Nr. XIV-466 (TAR, 2021, Nr. 2021-15844) nustatyta, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 str. 5 ir 8 d. nuostatos taikomos sutartims, sudarytoms įsigaliojus įstatymui Nr. XIV-466 (2022 01 01).

   

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba