Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
1.73 str. | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2022-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2023-01-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 1.73 straipsnis. Rašytinė sandorių forma

  1. Paprasta rašytine forma turi būti sudaromi:

  1) fizinių asmenų sandoriai, kai sandorio suma sudarymo metu yra didesnė kaip vienas tūkstantis penki šimtai eurų, išskyrus sandorius, kurie ir įvykdomi sudarymo metu;

  KEISTA:

  2014 10 16 įstatymu Nr. XII-1240 (nuo 2015 01 01)

  (TAR, 2014, Nr. 2014-14518)

   

  2) juridinių asmenų steigimo sandoriai, išskyrus ūkinių bendrijų steigimo sandorius, kurie turi būti sudaromi notarine forma;

  KEISTA:

  2012 06 19 įstatymu Nr. XI-2074 (nuo 2012 09 01)

  (Žin., 2012, Nr. 78-4015)

   

  3) prekių pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartys;

  4) draudimo sutartys;

  5) arbitražiniai susitarimai;

  6) kilnojamojo daikto nuomos ilgesniam nei vienerių metų terminui sutartys;

  7) preliminarinės sutartys;

  8) asmens išlaikymo iki gyvos galvos (rentos) sutartys;

  9) taikos sutartys;

  10) motorinės transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartys;

  KEISTA:

  2015 06 23 įstatymu Nr. XII-1851 (nuo 2015 11 01)

  (TAR, 2015, Nr. 2015-10597)

   

  11) kiti sandoriai, kuriems šis kodeksas ar kiti įstatymai nustato privalomą paprastą rašytinę formą.

  KEISTA:

  2015 06 23 įstatymu Nr. XII-1851 (nuo 2015 11 01)

  (TAR, 2015, Nr. 2015-10597)

   

  2. Rašytinės formos sandoriai sudaromi surašant vieną dokumentą, pasirašomą visų sandorio šalių, arba šalims apsikeičiant atskirais dokumentais. Rašytinės formos dokumentui prilyginami šalių pasirašyti dokumentai, perduoti telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

  KEISTA:

  2021 06 17 įstatymu Nr. XIV-421 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-14578)

   

  3. Šalys susitarimu gali nustatyti papildomų rašytinės sandorio formos reikalavimų (tam tikrų asmenų parašų buvimas, dokumento antspaudavimas, specialios formos dokumento surašymas ir t. t.) bei numatyti tokių papildomų reikalavimų nesilaikymo teisines pasekmes. Kai šalys šių reikalavimų nesilaiko, sandoris laikomas nesudarytu, jeigu šalių susitarimu nenustatyta ko kita.

   

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.