Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
1.74 str. | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2018-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2023-01-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 1.74 straipsnis. Notarinė sandorių forma

  1. Notarine forma turi būti sudaromi:

  1) daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą perleidimo ir daiktinių teisių bei nekilnojamojo daikto suvaržymo sandoriai, išskyrus bankroto proceso metu sudaromus nekilnojamojo daikto perleidimo sandorius, jeigu šiame kodekse nenustatyta kitaip;

  KEISTA:

  2012 05 10 įstatymu Nr. XI-2001 (nuo 2013 03 01)

  (Žin., 2012, Nr. 57-2824)

   

  2) vedybų sutartys (ikivedybinė ir povedybinė);

  3) uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo-pardavimo sutartys, kai parduodama 25 procentai ar daugiau uždarosios akcinės bendrovės akcijų arba akcijų pardavimo kaina yra didesnė kaip keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų, išskyrus atvejus, kai uždarosios akcinės bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos perduotos tvarkyti juridiniam asmeniui, turinčiam teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas, arba uždarosios akcinės bendrovės akcijos parduodamos sudarius valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo sandorį;

  KEISTA:

  1. 2014 09 18 įstatymu Nr. XII-1091 (nuo 2015 01 01)

  (TAR, 2014, Nr. 2014-12715)

  2. 2017 06 29 įstatymu Nr. XIII-557 (nuo 2018 01 01)

  (TAR, 2017, Nr. 2017-12060)

   

  4) kiti sandoriai, kuriems šis kodeksas nustato privalomą notarinę formą.

  KEISTA:

  2014 09 18 įstatymu Nr. XII-1091 (nuo 2015 01 01)

  (TAR, 2014, Nr. 2014-12715)

   

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.