Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. D1-21 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 510 „Dėl Medžioklės egzamino tvarkos aprašo, medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2023-01-16, Nr. 2023-00743)
  • 2023-07-01 Galiojantis
    2023-07-01 Įsigalioja
    2023-01-16 Paskelbta
    2023-01-16 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. 510 „DĖL MEDŽIOKLĖS EGZAMINO TVARKOS APRAŠO, MEDŽIOTOJŲ MOKYMO KURSŲ IR STAŽUOTĖS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. sausio 16 d. Nr. D1-21

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. 510 „Dėl Medžioklės egzamino tvarkos aprašo, Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Medžioklės egzamino tvarkos aprašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. asmenys, išklausę medžiotojų mokymo kursus pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusią Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programą, medžioklės egzaminą laiko Medžioklės egzamino tvarkos aprašo nustatyta tvarka, galiojusia iki šio įsakymo įsigaliojimo;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                           SIMONAS GENTVILAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510

(Lietuvos respublikos aplinkos ministro

2023 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-21

redakcija)

 

MEDŽIOKLĖS EGZAMINO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Medžioklės egzamino tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, norinčių tapti medžiotojais, teorinių žinių ir praktinių įgūdžių bei gebėjimų patikrinimo tvarką.

2. Asmu

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.