Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 1, 2, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 38-1 straipsniu, dešimtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo priedu įstatymas (Žin., 2007, Nr. 12-498)
 • 2007-01-30 Galiojantis
  2007-01-30 Paskelbta
  2007-01-30 Įsigalioja
  2007-01-18 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 1, 2, 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 381 STRAIPSNIU, DEŠIMTOJO SKIRSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU

ĮSTATYMAS

 

2007 m. sausio 18 d. Nr. X-1037

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 91-3891; 2003, Nr. 38-1726; 2004, Nr. 54-1828, Nr. 167-6107)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio papildymas

Papildyti 1 straipsnį 4 dalimi:

„4. Šiuo Įstatymu įgyvendinamas Europos Sąjungos teisės aktas, nurodytas Įstatymo priede.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 10, 14, 19, 22, 23, 24, 27, 33 ir 39 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

„10. Finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė – finansų įmonė, kurios visos kontroliuojamos įmonės arba jų dauguma yra kredito įstaigos arba finansų įmonės, o iš jų nors viena yra kredito įstaiga, ir kuri nėra mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji (holdingo) įmonė, apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:

„14. Globojanti (patronuojanti) įmonė – įmonė, kuri turi kitos įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti įmonės veiklą.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip:

„19. Įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikianti teisę kontroliuoti įmonės veiklą – asmens tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai valdoma įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis arba tokie sant

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.