Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pakeitimo ir papildymo, Valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymo pripažinimo netekusiu galios ir Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 63-2244)
 • 2004-05-01 Galiojantis
  2004-05-01 Įsigalioja
  2004-04-28 Paskelbta
  2004-04-15 Priimta
Pakeitimas Keičiamas aktas: Keičiami aktai (4)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO, VALSTYBĖS PAGALBOS ŪKIO SUBJEKTAMS KONTROLĖS ĮSTATYMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR CIVILINIO PROCESO KODEKSO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2004 m. balandžio 15 d. Nr. IX-2126

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 25, 26, 30, 39, 41, 42 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS, 7 IR 8 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMAS NETEKUSIAIS GALIOS, ĮSTATYMO PAPILDYMAS 141 STRAIPSNIU, VII SKYRIUMI IR PRIEDU

 

(Žin., 1999, Nr. 30-856; 2000, Nr. 85-2572; 2003, Nr. 74-3430)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 1 straipsnį 4 dalimi:

„4. Šio Įstatymo nuostatomis įgyvendinamas šio Įstatymo priede pateiktas Europos Sąjungos teisės aktas.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio 19 dalies pripažinimas netekusia galios

3 straipsnio 19 dalį pripažinti netekusia galios.

 

3 straipsnis.         5 straipsnio 1 dalies 6 punkto, 3 ir 5 dalių pripažinimas netekusiais galios bei 4 dalies pakeitimas

1. 5 straipsnio 1 dalies 6 punktą, 3 ir 5 dalis pripažinti netekusiais galios.

2. Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Šis straipsnis gali būti netaikomas ūkio subjektų sudarytiems susitarimams, kurie dėl savo mažareikšmio poveikio negali itin riboti konkurencijos. Reikalavimus ir sąlygas tokiems susitarimams teisės aktu nustato Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurenci

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.