Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. 4-481 „Dėl Subsidijos diasporos projektams įgyvendinti ekonominės diplomatijos srityje skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2023-09-04, Nr. 2023-17351)
  • 2024-01-25 Galiojantis
    2023-09-05 Įsigalioja
    2023-09-04 Paskelbta
    2023-09-04 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL SUBSIDIJOS DIASPOROS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI EKONOMINĖS DIPLOMATIJOS SRITYJE SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. rugsėjo 4 d. Nr. 4-481

Vilnius

 

Įgyvendindama Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 12.4.9 veiksmą „Siekiant aktyvesnio diasporos dalyvavimo kuriant gerovę Lietuvoje, stiprinti diasporos politiką ir parengti „Globalios Lietuvos“ strategiją ir jos įgyvendinimo veiksmų planą“ ir vykdydama Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022–2030 m. įgyvendinimo 2023–2025 m. veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2023 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V-2, veiksmą Nr. 2.4.6.1.(V) „Remti diasporos profesionalų organizacijas, įsitraukiančias į ekonominės diplomatijos veiklas“,

tvirtinu Subsidijos diasporos projektams įgyvendinti ekonominės diplomatijos srityje skyrimo ir administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRĖ                                        AUŠRINĖ ARMONAITĖ

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijos

ministro

2023 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 4-481

 

SUBSIDIJOS DIASPOROS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI EKONOMINĖS DIPLOMATIJOS SRITYJE SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Subsidijos diasporos pro

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.