Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 3D-625 „Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 3D-626 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo pereinamuoju 2021–2022 metų laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2023-09-22, Nr. 2023-18574)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2021 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 3D-626 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ ĮGYVENDINIMO PEREINAMUOJU 2021–2022 METŲ LAIKOTARPIU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 22 d. Nr. 3D-625

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo pereinamuoju 2021–2022 metų laikotarpiu taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 3D-626 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo pereinamuoju 2021–2022 metų laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“, ir 20.26 papunktį išdėstau taip:

„20.26. užtikrinti, kad daugiamečių (5 metų ir daugiau) ganyklų arba pievų plotas, priklausantis pareiškėjui nuosavybės teise ir (arba) valdomas nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, deklaruotas ataskaitiniais metais, pagal Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriuje nurodytą kodą DGP, būtų išlaikytas projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu (įsipareigojimo vykdymas nustatomas pagal Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus VI grupėje „Daugiametės pievos, natūralios ir pusiau natūralios pievos“ visais nurodytais kodais deklaruotą plotą);“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas taikomas ir paramos paraiškoms, kurios pateiktos iki šio įsakymo įsigaliojimo.

 

ŽEMĖS ŪKIO MINIST

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba