Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 4-546 „Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2023-09-22, Nr. 2023-18590)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2022 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO NR. 4-861 „DĖL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS EKONOMIKOS TRANSFORMACIJOS IR KONKURENCINGUMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 05-001-01-04-02 „SKATINTI ĮMONES PEREITI LINK NEUTRALIOS KLIMATUI EKONOMIKOS“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 22 d. Nr. 4-546

Vilnius

 

Pakeičiu 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“, 1 priedo 16 punktą ir jį išdėstau taip:

„16. Paraiškos teikiamos ir registruojamos 60 darbo dienų nuo Kvietimo paskelbimo dienos. Jeigu per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar Agentūra, gavusi paraiškas, nustato, kad Schemos projektams įgyvendinti prašoma mažiau nei pusės Aprašo 6 punkte nurodytų lėšų sumos, šį terminą Ekonomikos ir inovacijų ministerija gali pratęsti, gavusi Agentūros raštu pateiktą prašymą, papildomam 20 darbo dienų terminui. Jei per pratęstą 20 darbo dienų terminą

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.