Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2018 01 01

(TAR, 2016, Nr. 2016-20649)

 

INFOLEX PASTABOS:

1. Vadovaujantis 2016 06 29 įstatymu Nr. XII-2512 (2017 12 12 įstatymo Nr. XIII-881 (TAR, 2017, Nr. 2017-20433) redakcija) (TAR, 2016, Nr. 2016-20649) nustatyta, kad:

– nuo 2017 01 01 valstybinės socialinio draudimo pensijos pagrindinės dalies, o nuo 2018 01 01 socialinio draudimo pensijos bendrosios dalies finansavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinimo laikotarpį ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymas;

– Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos ne vėliau kaip iki 2018 09 30 apskaičiuoja iki įstatymo Nr. XII-2512 įsigaliojimo (2018 01 01) paskirtas valstybines socialinio draudimo pensijas pagal įstatymo Nr. XII-2512 nuostatas ir iki 2018 09 30 išmoka nuo 2018 01 01 iki apskaičiavimo dienos susidariusį pensijų dydžių skirtumą;

– nuo 2018 01 01 valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos indeksuojamos padauginant 2017 m. gruodžio mėnesį mokėtosios pensijos dydį iš indeksavimo koeficiento. Apskaičiavus šių pensijų dydžius pagal žemiau pateiktą tvarką, jos mokamos taikant paskelbtus 2018 metų socialinio draudimo bazinės pensijos dydį ir pensijos apskaitos vieneto vertę;

– asmenims, kurie iki 2017 12 31 įgijo teisę gauti valstybines socialinio draudimo pensijas ar kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas, tačiau dėl jų skyrimo kreipėsi iki 2018 12 31, šios pensijos ir kompensacijos skiriamos iki 2017 12 31 galiojusia tvarka;

– jeigu po įstat

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.