Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. spalio 25 d. nutarimas Nr. 819 „Dėl Ministerijų ir jų administruojamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo priemonių, įtraukiamų į individualių mokymosi paskyrų sistemą, sąrašo, Prioritetinių individualių mokymosi paskyrų sistemoje teikiamų valstybės finansuojamų programų sričių sąrašo ir Prioritetinių individualių mokymosi paskyrų sistemoje dalyvaujančių asmenų grupių patvirtinimo“ (TAR, 2023-10-27, Nr. 2023-21064)
  • 2023-10-28 Galiojantis
    2023-10-28 Įsigalioja
    2023-10-27 Paskelbta
    2023-10-25 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL MINISTERIJŲ IR JŲ ADMINISTRUOJAMŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI FINANSAVIMO PRIEMONIŲ, ĮTRAUKIAMŲ Į INDIVIDUALIŲ MOKYMOSI PASKYRŲ SISTEMĄ, SĄRAŠO, PRIORITETINIŲ INDIVIDUALIŲ MOKYMOSI PASKYRŲ SISTEMOJE TEIKIAMŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ SRIČIŲ SĄRAŠO IR PRIORITETINIŲ INDIVIDUALIŲ MOKYMOSI PASKYRŲ SISTEMOJE DALYVAUJANČIŲ ASMENŲ GRUPIŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. spalio 25 d. Nr. 819

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 91 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdama į 2018 m. gegužės 22 d. Europos Sąjungos Tarybos rekomendacijos Nr. 2018/C 189/01 Dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų priede „Bendrosios mokymosi visą gyvenimą kompetencijos. Europos orientaciniai metmenys“ įvardytas kompetencijas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Ministerijų ir jų administruojamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi priemonių, įtraukiamų į Individualių mokymosi paskyrų sistemą, sąrašą;

1.2. Prioritetinių Individualių mokymosi paskyrų sistemoje teikiamų valstybės finansuojamų programų sričių sąrašą;

1.3. Prioritetines Individualių mokymosi paskyrų sistemoje dalyvaujančių asmenų grupes.

2. Nustatyti, kad:

2.1. šio nutarimo 1.2 papunkčiu patvirtinto sąrašo 1 punkte nurodytai prioritetinei Individualių mokymosi paskyrų sistemoje teikiamų valstybės finansuojamų programų sričiai skiriama 50 proc. numatytojo finansavimo;

2.2. šio nutarimo 1.2 papunkčiu patvirtinto sąrašo 2–8 punktuose nurodytoms prioritetinėms Individ

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.